Zasedání Republikové rady proběhlo 8. října 2020 formou videokonference. Stěžejními tématy byl výběr zpracovatele statistik CS a CR povolenek, informace o činnosti na úseku propagace a výstavnictví a postup příprav na implementaci RIS.

V prvním bodu byli členové Rady seznámeni s výsledky výběrového a poptávkového řízení na zpracovatele statistik úlovků na celosvazové a celorepublikové povolenky za rok 2020. Tento proces má dvě části; tvorbu softwarového datového rozhraní pro vkládání sumářů povolenek k lovu s následnou tvorbou analytických a statistických výstupů a následné zpracování (přepis) celosvazových a celorepublikových povolenek do tohoto rozhraní. Po vyhodnocení nabídek Rada doporučila uzavření příslušných smluv se zájemci, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.

Datové rozhraní pro vkládání sumářů úlovkových lístků bude zdarma poskytnuto územním svazům pro zpracování územních povolenek.

V druhém bodě jednání zaměstnanci Sekretariátu Rady ČRS představili vyhodnocení činnosti na úseku propagace a výstavních akcí za rok 2020. Epidemiologická situace v ČR bohužel umožnila účast pouze na veletrhu For Fishing – na dalších klíčových akcích (veletrhy Země Živitelka a Natura Viva) nebyla účast Českého rybářského svazu možná.

Na základě návrhu předsedy ČRS dr. Macha schválila Republiková rada jednomyslně odložení svolání  XVIII. Republikového sněmu ČRS, který se měl konat 21.11.2020, a to do doby, než jeho realizaci umožní epidemiologická situace a s ní související mimořádná opatření.

Jednatel ing. Heimlich a předseda dr. Mach informovali o průběhu jednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí ve věci ekologické havárie na řece Bečvě; kromě pomoci s navrácením života do Bečvy byly dojednány procesní postupy, které by měly do budoucna pomoci lepší koordinaci v případě podobných otrav.   

V souvislosti s končící analytickou fází přípravy Rybářského informačního systému (RIS) odprezentovali zástupci společnosti Equica, a.s. klíčové body analýzy, která v uplynulých šesti měsících probíhala. Její součástí byly pravidelná jednání na úrovni územních svazů, místních organizací i orgánů státní správy, které na výkonu rybářského práva v ČR participují, a také série elektronických dotazníkových šetření mezi rybářskou veřejností, členy rybářské stráže a místními organizacemi.

Aktuálně jsou zpracované všechny dokumenty, které jsou podmínkou vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele systému; společnost Equica, a.s. v předem stanovených termínech odevzdala variantní studii proveditelnosti, formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, technické specifikace plánovaného RIS, návrh zadávací dokumentace a zpracovaný přehled požadovaných funkcionalit celého systému. Mezi ty nejdůležitější patří zejména kompletní digitalizace správy členské základny, péče o revíry (zarybňovací plány, prodej povolenek…), správa rybochovných zařízení a podpůrné funkce pro agendu sportovní činnosti a práce s dětmi a mládeží. Součástí je také informační rozhraní, které nahradí dosud využívané stránky ČRS a také mobilní aplikace pro členy i rybářskou stráž.

Český rybářský svaz dlouhodobě řeší variantu financování tohoto projektu čerpáním dotace z OP Rybářství; v případě nezískání dotace Republiková rada pověřila předsedu Ekonomické komise ing. Anderse vypracováním variantních řešení pro financování projektu z vlastních zdrojů. Republiková rada se usnesla pokračovat v realizaci projektu dle předem stanoveného harmonogramu; o vyhlášení výběrového řízení budeme informovat na stránkách ČRS.

Na závěr zasedání podal předseda Hospodářského odboru (HO) Václav Horák členům Rady podrobnou informaci o zasedání odboru, které se konalo 23. a 24. září v Polici nad Metují. Tohoto zasedání se účastnili také předseda dr. Mach, jednatel ing. Heimlich, zástupci Ministerstva zemědělství, Českého svazu ochránců přírody a Lesnicko- Dřevařského institutu. Stěžejním tématem byla možná spolupráce zmíněných subjektů na řešení společných otázek, zejména managementu vydry říční a obnově stavů populace lososovitých ryb v našich tocích.

Další zasedání Republikové rady se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu 2020.

Tomáš Kočica

 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

15. 9.

Hnízdilová, Švendová

Holešovice

Festival – Praha Září

15. 9.

Švendová, Bauerová

Sekretariát

Vratka dotace MŠMT na sportovní reprezentaci na rok 2020

16. 9.

Hnízdilová

Holešovice

Festival – Praha Září

17. 9.

Hnízdilová

Holešovice

Festival – Praha Září

17. 9.

Podlesný, Ličko

Rada ČRS

porada jednatelů

18. 9.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Hnízdilová

Zadní Třebáň

Setkání mládeže

18. 9.

Podlesný

MZe

podání žádosti ČRS o změnu projektu ČRS v rámci státní dotace pro NNO na rok 2020

19. 9.

Mach

Kroměříž

RT - Hanácký pohár

23. – 24. 9.

Mach, Heimlich, Podlesný, Ličko, Vrána, Zdvořáček

Slavný, Hynčice

hospodářský odbor při Radě ČRS

29. 9.

Podlesný

MZe

podání projektu ČRS v rámci státní dotace pro NNO na rok 2021

29. 9.

Mach, Heimlich, Zdvořáček

Přerov

koordinační jednání v záležitosti otravy ryb v řece Bečvě s MŽp

30. 9.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica

Mze - videokonference

koordinačnímu jednání v záležitosti otravy ryb v řece Bečvě

1. 10.

Ličko

Středisko Štědronín

kontrola střediska, uvedení nových členů profi RS do činnosti

2. 10.

Mach, Heimlich

MZe

jednání k možnosti financování RIS, projednání elektronizace testů pro RS

6. 10.

Podlesný

Rada ČRS

upřesňující výklad k pravidlům pro žadatele a příjemce opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby Operačního programu Rybářství 2014–2020

7. 10.

Podlesný, Zdvořáček

Rada ČRS

vyhodnocení výběrového řízení na zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2020

7. 10.

Podlesný

per-rollam

jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014 – 2020


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok