pf vanocni 4

Vážené rybářky, vážení rybáři;

Letošní rok byl pro nás všechny v mnohém velkou zkouškou. Epidemie koronaviru otřásla bez nadsázky celým světem a řada věcí, které jsme považovali za samozřejmé, ze dne na den najednou přestaly samozřejmé být. Pro mnoho z nás bude ve vzpomínkách rok 2020 ve znamení nejistoty i obav o zdraví své i svých bližních. Važme si proto toho, že i v době nouzového stavu zůstalo rybářům zachováno privilegium výkonu rybářského práva a mohli jsme alespoň na chvíli od svých starostí utíkat na břehy našich řek a rybníků. Možnost relaxovat u vody s prutem v ruce byla letos důležitější než kdy jindy.

I přes to letošní situace do určité míry zasáhla některé činnosti, na které jsou rybáři dlouhodobě zvyklí. V jarním období byla pro veřejnost uzavřena většina místních organizací, musely být odloženy členské schůze, konference územních svazů a díky opětovnému nárůstu nemocných také podzimní Republikový sněm. Máme velkou radost, že se podařilo díky obrovskému nasazení většiny funkcionářů tuto situaci zvládnout a i přes některé pesimistické předpovědi poskytnout rybářům možnost zakoupit si povolenku i během nuceného omezení činnosti místních organizací. O tom, že se Svaz nakonec s touto výzvou dokázal důstojně vypořádat nejlépe svědčí to, že i v tomto roce počet členů a prodaných povolenek zaznamenal mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Z pohledu činnosti Republikové rady byla v roce 2020 nejvíce skloňovaná dvě témata: návrhy na úpravu Stanov ČRS a příprava Rybářského informačního systému (RIS). Obě témata, ke kterým byla Rada zavázána na XVII. Republikovém sněmu v roce 2018, často vzbuzovala vášnivé diskuze nejen mezi funkcionáři Svazu, ale také mezi nejširší rybářskou veřejností. A tyto diskuze byly více než vítané – bez toho, aby byla nalezena plošná shoda, by nebylo možné - ani správné - žádné zásadnější změny přijímat.

Jsme velmi rádi, že se povedlo dosáhnout plošné shody nad většinou klíčových témat, navrhovaných jako úpravy Stanov ČRS. To je nutnou podmínkou k tomu, aby Republikový sněm tyto návrhy přijal - samozřejmě až poté, co ho bude možné vzhledem k epidemiologické situaci svolat. Z těch nejdůležitějších můžeme zmínit například úpravu procesu kárného řízení a sjednocení trestů za jednotlivá kárná provinění nebo možnost hostování člena v jiné než mateřské místní organizaci. Nad některými tématy, u kterých nebyla zatím shoda nalezena, budeme pokračovat v široké diskuzi – například nad problematikou sjednocení výše úhrady brigádnické povinnosti tak, aby přístup k územním i celosvazovým povolenkám byl finančně stejně dostupný pro všechny členy Českého rybářského svazu.

Zároveň jsme v letošním roce odstartovali přípravu rybářského informačního systému, který by měl zásadním způsobem zlepšit servis, který členské základně poskytujeme – jak z pohledu množství dostupných dat,  tak i jejich aktuálnosti. Od počátku jsme si vědomi, že se jedná o velmi ambiciózní projekt, jehož funkcionality jsme v uplynulém roce opakovaně diskutovali nejen se všemi územními svazy, ale také s místními organizacemi, státní správou, členy rybářské stráže a prostřednictvím dotazníků samozřejmě také s členskou základnou. Výsledkem je sada plánovaných funkcionalit, které nejenže výrazně zefektivní činnosti v rámci interní agendy Svazu, ale pomůže také vyřešit některé aktuální nešvary. Typicky například chování některých "rybářů", kterým je rybářskou stráží zadržena povolenka k lovu za některá zásadní porušení rybářského řádu, a druhý den už mají povolenku novou ze sousední místní organizace, kde se přihlásí jako noví členové. Funcionalit navrženého systému jsou bez nadsázky stovky a věříme se, že z něj bude členská základna nadšená. 

Je to také první krok k celkové digitalizaci agendy Svazu, včetně systému povolenek k lovu. Rád bych ale všechny ujistil, že i když jsou mobilní aplikace a elektronické systémy v 21. století nutným a potřebným krokem, zůstane i nadále pro rybáře možnost využívat tradiční zavedené postupy papírových povolenek a osobních návštěv na místních organizacích.    

Na závěr nám dovolte za celou Republikovou radu popřát mnoho štěstí,  pracovních i osobních úspěchů a v neposlední řadě také mnoho zážitků při sportovním rybolovu. A hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým, které je v této nelehké době na prvním místě.

S úctou a pozdravem

Petrův zdar!

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.

předseda ČRS

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

jednatel ČRS

 

V souladu s usnesením č. 116/20 Republikové rady bylo vyhlášeno výběrové řízení na Rybářský informační systém a přidruženou mobilní aplikaci. Výběrové řízení je vedeno ve formě otevřeného řízení dle § 56 Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek). Zadávací dokumentace a termíny pro podání nabídek jsou zveřejněny na Profilu zadavatele systému E-zakazky.cz . 

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 3. prosince 2020; jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference. Hlavními body jednání bylo vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém, rozhraní pro statistické zpracování sumářů povolenek a postup přípravy návrhů na změny Stanov ČRS

Vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o dalších snahách Evropské unie omezit použití olova (nejen) jako zátěže pro účely sportovního rybolovu. V uplynulém týdnu proběhla videokonference s agenturou ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), která má návrh zákazu olova na starosti; Český rybářský svaz na ní opět deklaroval odmítavý postoj k návrhu zákazu využití olova v rybářství.

Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod

Zasedání Republikové rady proběhlo dne 5. listopadu 2020 prostřednictvím videokonference. Hlavními projednávanými body byl rozpočet Republikové rady ČRS na rok 2021, zpráva o činnosti na úseku sportu a mládeže a postup prací na Rybářském informačním systému.

 

Rybářskou veřejnost znepokojila zpráva o tom, že Vláda v průběhu října tohoto roku schválila realizaci prvního úseku kanálu Dunaj – Odra – Labe. Tato první fáze, propojující Odru s Dunajem, by podle Českého rybářského svazu přinesla obrovskou ekologickou zátěž a ohrožení nejen regionu, ale bezmála celého ekosystému vodních toků v ČR. Pojďme se podívat na vývoj tohoto projektu podrobněji.

Vážení rybáři, dovolujeme si informovat, že ačkoli nouzový stav v ČR je usnesením Vlády ČR prodloužen do 20.11.2020, pravidla pro výkon rybářského práva zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod. Aktualizované stanovisko Ministerstva zemědělství v plném znění ke stažení zde, stanovisko Ministerstva zdravotnictví s popisem výjimek ve vztahu k výkonu rybářského práva najdete na této adrese.

Po dlouhém vyjednávání se povedlo najít cestu, jak se bude stát podílet na obnově populace Bečvy, kterou v září tohoto roku postihla otrava kyanidem. Ministerstvo zemědělství 2.11. 2020 avizovalo, že uživateli revíru (Územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko) bude na zarybnění Bečvy každoročně přispívat částkou 750.000 Kč, a to po dobu deseti let. Další pomoc je poskytnuta formou odpuštění nájmu za vodní plochy, které slouží k odchovu ryb.

Snad nikdo v dlouholeté historii Rybářství nebyl tak důležitou personou jako Ing. Jiří Vostradovský, CSc, jenž nás v září opustil. V listopadovém vydání se podíváme na jeho život podrobněji. Zajímat nás bude také nové plemeno kapra s názvem amurský lysec a zjistíme, k čemu slouží environmentální DNA.

V posledních dnech proběhlo další kolo podzimního vysazování do revírů Republikové rady ČRS - ÚN Orlík, Trnávky a Veslařského kanálu v Račicích. Vysazeni byli nejen kapři, ale také velké množství štik, candátů, okounů, línů a amurů; pokles teplot také umožnil vysazení lososovitých ryb, a to i v trofejních velikostech. Podívejte se na fotografie!

Přejeme Vám hodně zážitků u vody a prosíme o dodržování vládních opatření i pravidel rybolovu.

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo prohlášení, ve kterém potvrzuje stanovisko Ministerstva zemědělství - výkon rybářského práva (lov ryb udicí) patří mezi výjimky ze zákazu nočního vycházení a rybáři tak mohou lovit ryby po celou povolenou denní dobu lovu. Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.

S ohledem na četné dotazy Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tzv. „bivakování“ ani pobyt (přespávání ve stanu apod.) v přírodě není výkon rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství.

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok