Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru si dovolujeme shrnout klíčová opatření, které je nezbytné dodržovat v případě konání rybářských závodů

S účinností od 24. září 2020 se omezují hromadné akce tak, že na hromadné akci konané ve venkovním areálu členěném do sektorů nelze připustit více než 2 000 účastníků v jeden čas.

Do těchto limitů se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li odděleni od účastníků.

Je přípustné konat hromadné akce pro více než 50 lidí ve venkovních prostorech jen tak, že každý účastník má určeno své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Zároveň dochází k omezení hromadných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, tak, že jejich účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení.

Tím dochází k omezení účastníků v prostorech pro stání, kde dochází k zpravidla velmi úzkému kontaktu a nedodržování potřebných rozestupů mezi lidmi.

Toto nové nařízení jsme přímo konzultovali s call-centrem hygienické stanice. Dle telefonického vyjádření HS lze pořádat závody LRU plavaná a LRU feeder s účastí nad 50 účastníků s tím, že každý účastník má vyhrazeno vlastní místo pro lov ryb.

Dle samotné charakteristiky závodů LRU muška a LRU přívlač lze pořádat závody v těchto odvětvích pouze v případě maximální účasti 50 závodníků. Do tohoto limitu se při takovéto akci započítávají i pořadatelé, protože přicházejí do přímého kontaktu s účastníky závodů.

Dle samotné charakteristiky závodů v RT, lze pořádat závody s účastí nad 50 osob s tím, že každý z účastníků bude mít mezi výkonem v disciplíně RT své místo k sezení a mezi účastníky bude dodržen minimálně dvoumetrový odstup.  

Všichni účastníci závodů LRU a RT (včetně pořadatelů) by měli od sebe dodržovat 2 metrové rozestupy a musí mít nasazené roušky.

Závodníci při sportovním výkonu nemusí mít nasazenou roušku. Po bezprostředním ukončení sportovního výkonu si závodníci musí roušku opět nasadit.

Doporučujeme opustit od slavnostního vyhlášení výsledků po skončení závodů. Slavnostní vyhlášení závodů lze pořádat za předpokladu, že účastnici vyhlášení budou mít své místo k sezení s doporučeným rozestupem 2 metry. Každý z účastníků by měl mít nasazenou roušku a dodržovat veškeré hygienické předpisy.

Doporučujeme pořadatelům, aby zajistili od účastníků závodů čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Vyjádření hygienické stanice v souvislosti s pořádáním rybářských závodů je nejednoznačné, a proto je na zvážení všech pořadatelů rybářských závodů, zda za současné zhoršené situace s vývojem nákazy Covid – 19 je vhodné pořádat rybářské závody, i v případě, že budou splněny shora uvedené podmínky.

Více informací k současným opatřením je možné nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok