Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v tomto týdnu zveřejnila doporučení Evropské komisi, které by v případě přijetí postupně postavilo prodej i použití olověných rybářských zátěží mimo zákon. Proti tomuto opatření, které dlouhodobě odmítá i Česká republika, budeme společně s myslivci a dalšími  dotčenými subjekty bojovat i nadále.

Další zakázka z dílny EU, o kterou nikdo z nás nestál, ale kterou si zaplatíme z našich daní. Místo toho, abychom řešili podstatné problémy, které skutečně trápí naší vodu a přírodu obecně, jako je zatížení povrchových i podzemních vod pesticidy, látkami hormonální povahy, nebo lokálně specifickými polutanty, zabývá se ECHA olovem. Nikde v ČR nebylo prokázáno zvýšení hladiny olova v rostlinách a zvířatech v důsledku provozování sportovního rybolovu. A to přesto, že olovo používáme na řadě našich revírů déle než 150 let!  Ptáte se proč? Olovo je kov odolný vůči korozi – proto se nerozpadá, obalí se vnější vrstvou, zpravidla se díky vysoké hustotě propadne níže do bahnitého substrátu a s okolím pak vůbec nekomunikuje. Navíc nejsou k dispozici dostatečné studie o dopadu případných alternativ za olovo na životní prostředí. Mohlo by se tedy stát, že olovo nahradíme materiály s opravdu negativními vlivy na přírodu, a to přeci nikdo nechceme.

Jestliže jsme kdykoliv v minulosti měli problémy s olovem, jednalo se o difúzní zatížení olovem – mikročásticemi, které pocházely z výfukových zplodin automobilů (tetraethylolovo se přidávalo jako antidetonační přípravek do olovnatého benzínu). Jistě jste také slyšeli o Římanech, kteří se otrávili olovem – ovšem oni přímo konzumovali octan olovnatý jako sladidlo. Nejen, že dnes by nikoho nic podobného ani nenapadlo, ale případy však s použitím olova v rybářství, jak račte uznat, ani okrajově nesouvisí! 

Strašení otrávenými dětmi a ptáky je účelová mediální bublina s cílem vyvolat hysterii mezi lidmi a uměle získat podporu pro návrh, který se nezakládá na objektivním zkoumání skutečnosti a pro jehož podporu neexistují tvrdá data. Zamyslete se, kolik olověných kulek zůstalo v krajině po každé bitvě – leží zde dodnes a na těch místech jsou orná pole. Kdyby to bylo tak, jak to líčí ECHA, sklízeli bychom zde po staletí pšenici s pětikilovými klasy plnými olova. Ale nic takového se prostě neděje, dokonce zde ani nejsou zvýšené hodnoty olova. Vezměme rozum do hrsti a nepřijímejme nekriticky všechno, co se nám někdo snaží podstrčit, byť na zlatém tácku.

Ing. Pavel Vrána Ph.D., tajemník odboru Životního prostředí a čistoty vod

V uplynulém roce se uskupení Hospodáři v krajině, jehož významnou součástí Český rybářský svaz je, díky intezivní spolupráci a tlaku na dotčené instituce podařilo předchozí pokusy orgánů Evropské unie zastavit. Podařilo se dosáhnout jednotného stanoviska České republiky, která zákaz olova jednoznačně odmítla, přičemž oceňujeme dlouhodobě konzistentní stanovisko příslušných orgánů státní správy.

I nadále budeme vyvíjet maximální možný nátlak na orgány EU, aby i tento návrh, který považujeme za zcela neodůvodněný, Evropská komise opět odmítla realizovat.

 

Evropská komise učinila první krok k plošnému zákazu používání olova v loveckých střelných zbraních a při rybolovu. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) tento týden na žádost komise po zhodnocení jeho zdravotních rizik doporučila úplně zakázat prodej a používání olověných nábojů a rybářských olůvek. Zákaz dosud platí pouze pro okolí mokřadů a vzhledem k velkému odporu myslivců či rybářů se o návrhu dají v příštích měsících čekat dlouhé debaty.

O možném zákazu používání střeliva z těžkého kovu, jehož využití v přírodě je již částečně regulováno v řadě zemí včetně Česka, vedou už několik let spory lobbistické skupiny. Zatímco ekologické organizace jej prosazují v co nejráznější podobě, myslivci či rybáři jej zcela odmítají.

Unijní agentura posuzující škodlivost chemických látek dospěla k závěru, že s ohledem na negativní dopad na přírodu i lidské zdraví je na místě celoplošný zákaz. Podle ECHA hrozí kvůli olovu každý rok otrava až 127 milionů ptáků. Konzumace masa zvířat ulovených za pomoci olověných střel může ohrožovat zdravý vývoj až milionu dětí, soudí rovněž agentura.

Podle návrhu by měly být po přechodném období trvajícím až pět let zakázány veškeré olověné střely používané v přírodě, stejně jako rybářská olůvka. Výjimku by mohli dostat za splnění přísných podmínek sportovní střelci. Zákaz se také netýká munice využívané armádou či policií.

Komise už loni se souhlasem zástupců většiny členských zemí a europoslanců prosadila zákaz používání olova ve okolí sto metrů od vodních ploch. Česko patřilo k zemím, jejichž politici se proti této úpravě stavěli nejhlasitěji, na zablokování to však nestačilo. Podobně hlasitý odpor dávali politici stejně jako zájmové skupiny již předem najevo k současnému návrhu.

Brusel chce od března zahájit půlroční veřejnou konzultaci, při níž budou moci všechny zájmové skupiny či odborníci dát najevo své názory. Poté budou příští rok návrh zkoumat jednotlivé výbory agentury včetně zástupců členských států. V případě, že získá jejich souhlas a proti nebude ani většina europoslanců, mohl by zákaz vstoupit v platnost.

⟨ zdroj: ČTK

 

O snahách plošného zákazu olova jsme informovali také v následujících článcích:

Tisková zpráva: Společné prohlášení Českého rybářského svazu a Českomoravské myslivecké jednoty

Navrhovaný zákaz olova: Český rybářský svaz kategoricky proti

Hrozící omezení olova: sjednána dohoda s MŽP

Hrozící omezení olova: rybáři a střelci si mohou zatím oddechnout

Evropská komise přepracuje svůj další návrh na regulaci olověného střeliva, proti se postavila i ČR

Omezení olova: další krize zažehnána

Pokračování snahy o zákaz použití olova opět na (evropském) stole

 

Hospodáři v krajině je název platformy odborných organizací reprezentujících zájmové svazy se 750 tisíci organizovanými členy z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařských provozů, petentů a vědců. Cílem platformy je skloubit ochranu přírody a biodiverzity s celospolečenskými zájmy. 

Platformu tvoří:

Českomoravská myslivecká jednota
Českomoravská myslivecká jednota
reprezentuje 62 tisíc členů
Český rybářský svaz
Český rybářský svaz
reprezentuje 250 tisíc členů
Moravský rybářský svaz
Moravský rybářský svaz
reprezentuje 72 tisíc členů
Český svaz včelařů
Český svaz včelařů
reprezentuje 58 tisíc členů
Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz
reprezentuje 150 tisíc členů
Mezinárodní asociace pro sokolnictví
Mezinárodní asociace pro sokolnictví
reprezentuje 75 tisíc členů z 90 zemí celého světa
Řád svatého Huberta
Řád svatého Huberta
je světským rytířským mysliveckým řádem, jehož cca 100 členů se snaží býti šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu při zachování mysliveckých tradic, zvyklostí a myslivecké etiky
Agrární komora ČR
Agrární komora ČR
reprezentuje 7 tisíc agrárních subjektů a 100 tisíc zaměstnanců
Svaz školkařů ČR
Svaz školkařů ČR
reprezentuje 80 pěstitelů s obratem 1 miliarda Kč
Česká Lesnická společnost
Česká Lesnická společnost
reprezentuje 2 tisíce členů
Česká akademie zemědělských věd
Česká akademie zemědělských věd
reprezentuje 655 členů v různých odborech týkajících se zemědělství, lesnictví a dalších oborů
Sdružení lesních školkařů ČR
Sdružení lesních školkařů ČR
reprezentuje 59 členů, kteří obhospodařují cca 63 % produkčních ploch pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin v ČR
Rybářské sdružení České republiky
Rybářské sdružení České republiky
zastupuje 63 členů ČR včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb

 

 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok