Odbor mládeže Rady ČRS plánuje uskutečnit v termínu 1. – 14. 8. 2021 letní tábor rybářské mládeže. Jako tradičně se bude konat v objektu ZO OS KOVO – Buzuluk Komárov ve Smetanově Lhotě. Tábor je zaměřen především na rybolov, nácvik rybolovné techniky a na prohloubení rybářských znalostí a dovedností. Přihlášky jsou právě spuštěny!

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 8. 2. 2021 doplňující stanovisko k problematice pořádání zkoušek k získání prvního rybářského lístku prostřednictvím videokonference v době pandemie. Stanovisko je v souladu s metodickým pokynem, který byl zveřejněn na stránkách ČRS (Podmínky pořádání zkoušek...) a rozšiřuje ho o podrobnosti týkající se zaslání protokolu o složení zkoušky, která je uskutečněná formou videokonference.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v tomto týdnu zveřejnila doporučení Evropské komisi, které by v případě přijetí postupně postavilo prodej i použití olověných rybářských zátěží mimo zákon. Proti tomuto opatření, které dlouhodobě odmítá i Česká republika, budeme společně s myslivci a dalšími  dotčenými subjekty bojovat i nadále.

Pracovat jako rybářský průvodce musí být úžasné zaměstnání, myslí si většina rybářů. Jenomže on to zase takový med není, jak nás přesvědčí Kateřina Švagrová v únorovém Rybářství. V tom také naleznete článek české vědkyně o změně migračního chování velryb, zjistíte jak neobvykle nastražovat kukuřici pod háček nebo co dělat, když se setkáte u vody s masivním úhynem ryb.

 

 

První letošní zasedání Republikové rady se konalo 7. ledna 2021 prostřednictvím videokonference. Hlavními body byly informace o rozhraní pro zpracování povolenek E-Sumář, postup prací na Rybářském informačním systému, návrhy na změny Jednacího řádu a Stanov ČRS a také plány práce odborů a komisí na rok 2021.

15. leden je pro rybáře důležitým milníkem, do kterého je povinen vrátit povolenku k lovu společně se správně vyplněným sumářem. Pokud si nejste jejím zpracováním jistí, nabízíme společně s odpověďmi na nejčastější dotazy také krátké instruktážní video.

Vážení funkcionáři,

vážení rybáři,

na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Vážení partneři, dovolujeme si touto cestou poděkovat za celoroční spolupráci, která nám velkou měrou pomáhá zachovat sportovní rybolov jako jeden z nejrozšířenějších koníčků v České republice. Máme velkou radost, že i díky podpoře ze strany ministerstev a krajů v letošním roce našlo cestu k rybařině také rekordní množství dětí - v posledních deseti letech jejich počet setrvale stoupá.

pf vanocni 4

Vážené rybářky, vážení rybáři;

Letošní rok byl pro nás všechny v mnohém velkou zkouškou. Epidemie koronaviru otřásla bez nadsázky celým světem a řada věcí, které jsme považovali za samozřejmé, ze dne na den najednou přestaly samozřejmé být. Pro mnoho z nás bude ve vzpomínkách rok 2020 ve znamení nejistoty i obav o zdraví své i svých bližních. Važme si proto toho, že i v době nouzového stavu zůstalo rybářům zachováno privilegium výkonu rybářského práva a mohli jsme alespoň na chvíli od svých starostí utíkat na břehy našich řek a rybníků. Možnost relaxovat u vody s prutem v ruce byla letos důležitější než kdy jindy.

I přes to letošní situace do určité míry zasáhla některé činnosti, na které jsou rybáři dlouhodobě zvyklí. V jarním období byla pro veřejnost uzavřena většina místních organizací, musely být odloženy členské schůze, konference územních svazů a díky opětovnému nárůstu nemocných také podzimní Republikový sněm. Máme velkou radost, že se podařilo díky obrovskému nasazení většiny funkcionářů tuto situaci zvládnout a i přes některé pesimistické předpovědi poskytnout rybářům možnost zakoupit si povolenku i během nuceného omezení činnosti místních organizací. O tom, že se Svaz nakonec s touto výzvou dokázal důstojně vypořádat nejlépe svědčí to, že i v tomto roce počet členů a prodaných povolenek zaznamenal mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Z pohledu činnosti Republikové rady byla v roce 2020 nejvíce skloňovaná dvě témata: návrhy na úpravu Stanov ČRS a příprava Rybářského informačního systému (RIS). Obě témata, ke kterým byla Rada zavázána na XVII. Republikovém sněmu v roce 2018, často vzbuzovala vášnivé diskuze nejen mezi funkcionáři Svazu, ale také mezi nejširší rybářskou veřejností. A tyto diskuze byly více než vítané – bez toho, aby byla nalezena plošná shoda, by nebylo možné - ani správné - žádné zásadnější změny přijímat.

Jsme velmi rádi, že se povedlo dosáhnout plošné shody nad většinou klíčových témat, navrhovaných jako úpravy Stanov ČRS. To je nutnou podmínkou k tomu, aby Republikový sněm tyto návrhy přijal - samozřejmě až poté, co ho bude možné vzhledem k epidemiologické situaci svolat. Z těch nejdůležitějších můžeme zmínit například úpravu procesu kárného řízení a sjednocení trestů za jednotlivá kárná provinění nebo možnost hostování člena v jiné než mateřské místní organizaci. Nad některými tématy, u kterých nebyla zatím shoda nalezena, budeme pokračovat v široké diskuzi – například nad problematikou sjednocení výše úhrady brigádnické povinnosti tak, aby přístup k územním i celosvazovým povolenkám byl finančně stejně dostupný pro všechny členy Českého rybářského svazu.

Zároveň jsme v letošním roce odstartovali přípravu rybářského informačního systému, který by měl zásadním způsobem zlepšit servis, který členské základně poskytujeme – jak z pohledu množství dostupných dat,  tak i jejich aktuálnosti. Od počátku jsme si vědomi, že se jedná o velmi ambiciózní projekt, jehož funkcionality jsme v uplynulém roce opakovaně diskutovali nejen se všemi územními svazy, ale také s místními organizacemi, státní správou, členy rybářské stráže a prostřednictvím dotazníků samozřejmě také s členskou základnou. Výsledkem je sada plánovaných funkcionalit, které nejenže výrazně zefektivní činnosti v rámci interní agendy Svazu, ale pomůže také vyřešit některé aktuální nešvary. Typicky například chování některých "rybářů", kterým je rybářskou stráží zadržena povolenka k lovu za některá zásadní porušení rybářského řádu, a druhý den už mají povolenku novou ze sousední místní organizace, kde se přihlásí jako noví členové. Funcionalit navrženého systému jsou bez nadsázky stovky a věříme se, že z něj bude členská základna nadšená. 

Je to také první krok k celkové digitalizaci agendy Svazu, včetně systému povolenek k lovu. Rád bych ale všechny ujistil, že i když jsou mobilní aplikace a elektronické systémy v 21. století nutným a potřebným krokem, zůstane i nadále pro rybáře možnost využívat tradiční zavedené postupy papírových povolenek a osobních návštěv na místních organizacích.    

Na závěr nám dovolte za celou Republikovou radu popřát mnoho štěstí,  pracovních i osobních úspěchů a v neposlední řadě také mnoho zážitků při sportovním rybolovu. A hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým, které je v této nelehké době na prvním místě.

S úctou a pozdravem

Petrův zdar!

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.

předseda ČRS

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

jednatel ČRS

 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok